Innowacje w turystyce.

Theodore Levitt: Kreatywność to wymyślanie nowych rzeczy. Innowacyjność to tworzenie nowych rzeczy.

Cechy innowacji

Cechy innowacji: Innowacje są ciężką, celową, skoncentrowaną pracą wymagającą wiedzy, pilności, wytrwałości, zaangażowania: wymagają od innowatorów wykorzystania swoich najsilniejszych stron i są one skutkiem wywołanym w gospodarce i społeczeństwie, powodują bowiem zmianę zachowań tak przedsiębiorców jak i konsumentów. Innowacje są w stanie ułatwiać jak i utrudniać nasze życie, przez ciągłe komplikowanie otoczenia. W ujęciu innowacji sensu stricte pomija się innowacje związane ze zmianami społecznymi… Read more →

Innowacyjna Turystyka

Innowacje w turystyce mogą dotyczyć: innowacyjnej obsługi klienta, innowacyjnego produktu turystycznego, innowacyjnej polityki marketingowej, innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem lub gminą turystyczną, innowacyjnej współpracy lokalnej, regionalnej oraz ponadregionalnej. Read more →

Turystyka

Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. W XVII wieku mianem tourist określano uczestników podróży po kontynencie europejskim (tzw. grand tour)… Read more →

Innowacja

Innowacja (łac. innovatio – odnowienie) – stanowi nową (dla organizacji, społeczności czy cywilizacji), wprowadzoną przez człowieka wartość bądź jakość dotyczącą jej celów lub sposobów ich realizacji. Innowacja biznesowa jest zatem nowością mającą zastosowanie w działalności gospodarczej. Źródło: www.wikipedia.pl Read more →